معرفي IVF

 
مركز درمان ناباروري بيمارستان پارسيان (IVF) در طبقه اول واقع است و اين مركز به همت جمعي از متخصصين ناباروري شناخته شده در سطح كشور و با بهره گيري از بالاترين دانش فني روز دنيا و پيشرفته ترين امكانات و تجهيزات تخصصي  ارائه خدمت مي نمايد.

 

 


اقدامات تشخيصي:
1-    بررسي اوليه زوجين: شرح حال و معاينه باليني و اقدامات پاراكلينيكي شامل (سونوگرافي واژينال،ابدومينال،آزمايش اسپرم جهت زوج، آزمايشات هورموني براي زوجين)
2-    سونوهيستروگرام:بررسي حفره رحم توسط سونوگرافي با تزريق سرم نرمال سالين به صورت سرپايي و بدون بيهوشي
3-    هيستروسكوپي:در اين عمل با عبور يك دوربين نازك از دهانه رحم اختلالات داخل رحمي(مثل پوليپ،چسبندگي ديواره ها ، وجود سپتوم و فيبروم) تشخيص داده شده و در صورت امكان درمان ميگردد. در هيسترسكوپي نيازي به بازكردن شكم وجود ندارد.
4-    لاپاراسكوپي: در اين عمل جراحي سرپايي برش كوچكي حدود cm 1 روي ناف داده و به كمك دوربين اعضاي داخل شكم و لگن بررسي ميشود و مشكلاتي مثل كيست تخمدان، اندومتريوزيس ،چسبندگي داخل لگن و كوتر تخمدانهاي PCO(پلي كيستيك)انجام و برطرف مي گردد.

روشهاي PRSAوTESE (خارج كردن اسپرم از اپيديم و بيضه) در مورد مرداني كه هيچ اسپرمي در آزمايش آنها وجود ندارد.

اقدامات درماني:
روشهاي درماني بر اساس سن بيمار،طول مدت ناباروري،سابقه درماني بيمار و وجود مشكلات خاص زوجين متفاوت است و شامل درمانهاي ساده تا لقاح آزمايشگاهي مي باشد.
1-    تحريك تخمكگذاري: تجويز دارو جهت انجام تخمكگذاري و كنترل رشد تخمك ها جهت تاييد فوليكول بالغ و در صورت رشد مناسب توصيه به نزديكي در زمانهاي خاص

2-    IUI: تجويز دارو جهت انجام تخمكگذاري و تلقيح اسپرم آماده شده از طريق دهانه رحم به رحم توسط لوله پلاستيكي نرم و نازك (كاتتر IUI)

3-    لقاح آزمايشگاهي IVFوICSI:
روش IVF:در اين روش از شروع سيكل قاعدگي،داروهاي هورموني اغلب به صورت تزريقي توسط زوجه مصرف شده و پس از چند روز، رشد فوليكول ها با انجام سونوگرافي هاي سريال بررسي ميشود زماني كه اندازه فوليكول ها به حد مطلوب رسيد، مايع فوليكولي بيمار تحت بيهوشي كوتاه مدت بدون باز كردن شكم تخليه مي گردد. در آزمايشگاه اسپرم هاي زوج در كنار تخمك قرار گرفته و در صورت بارور شدن تخمك ها، جنين 2تا3 روز بعد به داخل رحم خانم منتقل ميشود.

4-    روش ميكرواينجكشن(ICSI):
تنها تفاوت اين روش با IVF اين است كه به علت تحرك يا شكل نامناسب اسپرم، آن را در زير ميكروسكوپ به داخل تخمك زن تزريق مي كنند.

انتقال جنين
در اين عمل جنين هاي تشكيل شده توسط كاتتر انتقال جنين به رحم منتقل ميشود، تعداد جنينهايي كه به داخل رحم منتقل ميشود بستگي به سن خانم،كيفيت جنين و وضعيت رحم بيمار داشته و معمولا" بين 3-2 جنين با كيفيت مناسب منتقل ميشود. بيمار بعد از 2-1 ساعت ترخيص مي گردد.

لازم به ذكر است شانس بارداري توسط IUI حدودا" %15تا18% و ICSI بين 30%تا 40% مي باشد.

ليزر هچينگ:
ايجاد سوراخ كوچك به كمك ليزر بر روي لايه زونا جهت بالا بردن شانس لانه گزيني جنين (اين اقلام در موارد خاص مثل سن بالاي زن ، IVF هاي ناموفق و...انجام ميشود.)

انجماد:به منظور حفظ باروري و ذخيره جنين هاي مازاد فرايند انجماد جنين، اسپرم ، تخمك و بافت بيضه انجام مي گردد.